Posted on Leave a comment

Hur mycket kostar en 20 åring som bor hemma?

Är du en förälder som funderar på den ekonomiska påverkan av att ha en 20-åring boende hemma och hur du hittar bra flyttfirma kista? I den här artikeln kommer vi utforska kostnaderna associerade med att ha ett vuxet barn boende hos dig. Från månatlig utgiftsuppdelning till påverkan på föräldrarnas pensionsbesparingar kommer vi att diskutera faktorer som påverkar kostnaden, sätta gränser och förväntningar, samt föräldrarnas ekonomiska planering. Var med oss när vi fördjupar oss i de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna och hittar en balans mellan stöd och ekonomisk stabilitet.

 

Introduktion: Förstå kostnaderna för en 20-åring som bor hemma

Att förstå kostnaderna för en 20-åring som bor hemma innebär en noggrann analys av de ekonomiska konsekvenserna både för den unga vuxna och deras föräldrar. Från bostadskostnader till dagliga levnadskostnader utforskar denna undersökning de intrikata ekonomiska dynamikerna som är i spel.

En av de betydande ekonomiska fördelarna för en ung vuxen som bor hemma är de potentiella besparingarna på hyra och hushållsutgifter, vilket gör det möjligt för dem att avsätta mer pengar till långsiktiga ekonomiska mål såsom att spara till sin egna bostad eller investera i sin utbildning. Samtidigt kan föräldrarna uppleva en minskning av sin ekonomiska börda, eftersom delade kostnader kan minska påfrestningen på deras budget och ge en möjlighet att stärka sina egna besparingar eller pensionsfonder.

 

Ekonomisk påverkan på föräldrar

Den ekonomiska påverkan på föräldrar med en 20-åring boende hemma kan vara betydande och påverka aspekter som sparande, pensionssparande och dagliga utgifter. Att ge ekonomiskt stöd till vuxna barn kan förändra föräldrarnas ekonomiska bana och kräva en omprövning av deras budget och långsiktiga mål.

Att stödja vuxna barn kan få föräldrarna att ta av sina besparingar eller pensionssparande för att möta sina barns ekonomiska behov, vilket potentiellt kan äventyra deras egen ekonomiska trygghet i framtiden. Detta ytterligare ekonomiska ansvar kan också begränsa föräldrarnas förmåga att spara för nödsituationer eller investera i sin egen pension. Läs mer om hur mycket det kostar för föräldrar att ha vuxna barn boendes hemma.

De ökade kostnaderna för att stödja vuxna barn, såsom boendekostnader, utbildningskostnader eller sjukvårdsräkningar, kan belasta föräldrarnas budget och leda till ökad skuld eller minskad livskvalitet.

 

Faktorer som påverkar kostnaden

Flera faktorer påverkar kostnaderna för en 20-åring som bor hemma, inklusive inkomstnivåer, den aktuella ekonomiska verkligheten och de utmaningar som unga vuxna står inför när de söker ekonomisk stabilitet. Att ta itu med dessa faktorer är avgörande för att förstå det ekonomiska landskapet för både föräldrar och barn.

När det gäller inkomstnivåer spelar det en avgörande roll för att fastställa en ung vuxens ekonomiska förmåga. Högre inkomster kan lindra några av de ekonomiska bördorna som är förknippade med att bo hemma, medan lägre inkomster kan kräva mer strategisk budgetering. Den aktuella ekonomiska verkligheten komplicerar ytterligare saker, då svängningar på arbetsmarknaden och den övergripande ekonomiska stabiliteten kan påverka inkomstpotentialen och utgifterna.

 

Månadsutgiftsuppbrytning

Att bryta ner de månatliga utgifterna för en 20-årig person som bor hemma handlar om att analysera hushållskostnader, hantera pengar effektivt och skapa en budget som överensstämmer med ekonomiska mål. Förståelsen för dessa utgifter är avgörande för ekonomisk planering och att uppnå stabilitet.

Hushållskostnader omfattar vanligtvis hyra eller bostadslån, fasta kostnader som el, vatten och gas, matvaror, internet och hushållsförnödenheter. Att dela upp ett specifikt belopp till varje kategori hjälper till att följa upp utgifter och undvika överspending. Det är avgörande att kategorisera utgifter i fasta kostnader som hyra och variabla kostnader som matvaror.

Att skapa en detaljerad budget innebär att sätta gränser, identifiera områden där utgifterna kan minskas och fördela medel för sparande eller nödsituationer. Att implementera en budgetstrategi, som den 50/30/20-regeln där 50% går till nödvändigheter, 30% till valfria föremål och 20% till sparande, kan hjälpa unga vuxna att effektivt hantera sina pengar.

 

Kostnad för bostad

Kostnaden för boende för en 20-åring som bor hemma varierar beroende på faktorer som bolåneräntor, genomsnittliga hyror och undersökningsdata om bostadspriser. Att förstå dessa boendekostnader är avgörande för ekonomisk planering och beslutsfattande.

När man överväger boendekostnader för unga vuxna som bor hemma är det viktigt att väga för- och nackdelar med olika bostadslån. Bolåneräntorna påverkar i hög grad den totala kostnaden för ägande och kan påverka månatliga budgetar avsevärt. Att titta på de dominerande genomsnittliga hyrorna i området ger insikt i huruvida det är mer prisvärt att hyra än att köpa. Undersökningsdata om bostadspriser kan erbjuda värdefulla referenser för att jämföra mot personliga ekonomiska situationer och bedöma genomförbarheten av att flytta ut eller köpa en fastighet.

Att ta hänsyn till dessa faktorer kan hjälpa individer att fatta informerade beslut angående sina boendeplaner.

 

Verktyg och räkningar

Att hantera förnödenheter och räkningar är en väsentlig del av de ekonomiska ansvarsområdena för en 20-åring som bor hemma. Från elkostnader till månatliga utgifter är det viktigt att förstå och kontrollera dessa räkningar för ekonomisk stabilitet.

En avgörande nyckel till effektiv räkninghantering är att ställa in automatiska betalningar för återkommande räkningar som el, vatten och internet. Detta kan hjälpa till att undvika förseningsavgifter och säkerställa att räkningarna betalas i tid.

En annan användbar strategi är att följa dina förbrukningsmönster för förnödenheterna. Att övervaka din elförbrukning och vattenanvändning kan hjälpa till att identifiera områden där du kan minska på konsumtionen, vilket i slutändan sänker dina räkningar.

Att skapa en budget specifikt för förnödenheter och räkningar kan ge en tydlig översikt över dina månatliga utgifter, vilket hjälper dig att fördela medlen effektivt och undvika ekonomiska överraskningar.

 

Mat och Livsmedel

Mat och matvaror utgör en betydande del av de månatliga utgifterna för en 20-åring som bor hemma, vilket återspeglar verkligheten av dagliga levnadskostnader. Att förstå hur dessa utgifter påverkar den totala budgeten är avgörande för ekonomisk planering.

När en ung vuxen börjar på egen hand kan kostnaderna för mat och matvaror ofta underskattas. Från grundläggande livsmedel som bröd och mjölk till ibland att unna sig att äta ute, varje inköp adderas. Måltidsplanering och smart shopping kan hjälpa till att hantera dessa kostnader effektivt.

Kvaliteten på köpt mat och matvaror kan starkt påverka hälsan och välbefinnandet, vilket understryker vikten av att tilldela en tillräcklig budget för att säkerställa en balanserad diet. Även om det kan verka frestande att snåla kan investeringar i näringsrika alternativ löna sig i längden genom att förebygga hälsoproblem.

 

Transportkostnader

Transportkostnader spelar en avgörande roll i de ekonomiska besluten för en 20-årig person som bor hemma och kräver flexibilitet och informerade val. Att förstå konsekvenserna av dessa kostnader kan leda till klokare budgetering och resursfördelning. Oavsett om man väljer kollektivtrafik, samåkning eller att äga en bil, kommer varje alternativ med sina egna ekonomiska överväganden.

Unga vuxna måste väga avvägningarna mellan bekvämlighet och kostnadseffektivitet när de bestämmer sin transportmetod. Att sätta upp en budget specifikt för transportkostnader och övervaka den noggrant kan hjälpa till att upprätthålla ekonomisk disciplin och undvika onödig skuld.

 

Personliga utgifter

Personliga utgifter utgör en betydande del av den månatliga budgeten för en 20-åring som bor hemma och utgör utmaningar för att upprätthålla ekonomisk balans. Att balansera personliga behov med ekonomiska begränsningar är viktigt för långsiktigt ekonomiskt välbefinnande.

Att förstå skillnaden mellan behov och wants är avgörande för att hantera personliga utgifter. För många unga vuxna kan impulsen att hålla jämna steg med trender och njuta av frekventa restaurangbesök belasta deras budget. Det är viktigt för individer att odla sunda utgiftsvanor och prioritera ekonomiska mål såsom att spara för nödsituationer eller framtida investeringar.

Att sätta upp en realistisk budget och noggrant följa utgifterna kan ge en klarare bild av vart pengarna tar vägen och möjliggöra bättre beslutsfattande för att uppnå ekonomisk stabilitet över tiden.

Posted on Leave a comment

Hjälpsamma tips vid badrumsrenovering

Ett fint och fräscht badrum är någonting som de flesta av oss drömmer om att ha och att vilja Renovera badrummet. Vissa som bestämmer sig för att renovera sina hem fokuserar ofta på vardagsrummet, köket eller sovrummet. Det är lätt att glömma bort badrummet. Men genom att lägga lite extra planering och pengar på ditt badrum kommer du snabbt inse att ditt hem känns ännu trevligare än vad det gjorde tidigare.

Det är dock viktigt att du anlitar VVS-installatör och andra hantverkare för att allting ska bli perfekt. Men trots att du har någon annan som utför allt arbete finns det flera beslut du måste fatta.

Checklista – så här går du tillväga vid badrumsrenovering

 • Badrummets storlek – det första du bör göra är att mäta badrummet. Genom att ta reda på hur stor yta det finns kommer det bli lättare att bestämma hur du ska gå vidare.
 • Stilen – vilken stil vill du ha i ditt badrum? Klassiskt, retro, minimalistiskt, romantiskt eller modernt?
 • Behöver du nya rör? – en annan sak som är bra att kolla upp är ifall du bör byta ut alla rör i badrummet. Detta är smidigt att göra samtidigt som resten av renoveringen.
 • Golvvärme – har du råd med golvvärme och är detta något du vill ha?
 • Belysningen – du måste tänka på vilken belysning du vill ha i det nya badrummet.
 • Golvbrunnen – när du renoverar badrum måste du tänka på var golvbrunnen finns. Du måste planera efter denna för att slippa nya rördragningar.
 • Material – vilket material vill du använda dig av? Det finns klinker, våtrumstapet, plastmatta och kakel. Vilket som är bäst beror helt enkelt på vad du tycker bäst om. Skyddet mot fukt är i stort sett detsamma för alla material.
 • Lyx eller budget? – vill du renovera och få ett väldigt lyxigt badrum eller måste du nöja dig med en budgetrenovering? Allting kommer kosta en hel del. Ett tips är att skapa en budget och se hur mycket pengar du har råd att lägga på renoveringen. Begär även offert från VVS-installatör och de hantverkare du behöver anlita.

Anlita rörmokare

När det kommer till vissa arbeten är det viktigt att dessa utförs av behöriga personer. För badrum kan du behöva hjälp från en VVS-installatör, kakelsättare och så vidare. Väljer du att anlita sådana personer rekommenderas det att du gör detta i god tid. Du bör även jämföra olika företag för att hitta det bästa för dig och ditt projekt. Med hjälp av offerter från de olika företagen kommer det bli lättare för dig att göra en jämförelse. Tänk även efter på om det finns några mindre arbeten du klarar att utföra själv. På så sätt kan du spara några kronor.

Posted on Leave a comment

Jämför och välj casino 

Det finns många riktigt bra nätcasinon i Sverige att välja mellan. Skulle du välja fel casino vid första försöket är det således inte någon fara. Dock kan det vara skönt att slippa ha olika spelkonton att ha koll på och ha ett casino som du tycker känns komplett på alla sätt och vis. Det enklaste och snabbaste sättet för dig att hitta ett bra casino är genom att göra en jämförelse. Idag finns det många opartiska jämförelsesajter som du kan använda dig av och som listar det ena casinot efter det enda. Det enda du behöver göra är egentligen att välja det du tycker känns bäst, roligast och tryggast. Vi kan på förhand meddela att alla svenska casino med svensk spellicens är 100 % säkra att använda sig av. I jakten på det bästa casinot (och i samband med din jämförelse) finns det dock några faktorer som vi anser är extra viktiga att ha koll på. 

Användarvänlighet 

Du vill ha ett casino som är enkelt att använda och där du snabbt kan navigera mellan de olika kategorierna. Titta in på spelsajten du är intresserad av och se om den är lätt att förstå sig på och om det är ett casino utan spelpaus mobil. Spelar du ofta via mobilen bör du även testa den mobilanpassade hemsidan för att se att den håller samma standard. 

Bonus och erbjudanden 

I en jämförelse kan du snabbt se vad det är för typ av välkomstbonus du kommer att få. Om välkomstbonusen är viktig för dig bör du se till att jämföra den extra noga. Titta på hur mycket du får, vilka insättningskrav som finns och hur regler och villkor ser ut. Se även till att den lämpar sig för de spel du är intresserad av. 

Omsättningskrav 

Omsättningskravet är något du verkligen måste ha koll på när du jämför casinobonusar. Välj en bonus med ett så lågt omsättningskrav som möjligt, så blir det lättare för dig att uppnå det innan tiden rinner ut. Du har nämligen inte hur lång tid på dig som helst. 

Spelutbud 

Casinot du väljer ska ha ett bra spelutbud som passar ditt personliga intresse. Kolla att det finns spel i de kategorier du är intresserad av och att utbudet är stort. Hur många olika spelutvecklare samarbetar aktören med och finns det live casino? Är du intresserad av odds kanske du även vill kunna följa matcher och event online? 

Kundsupport 

Du ska kunna känna dig trygg på casinot du använder dig av och för att göra detta är kundsupport viktigt. Väljer du ett svenskt casino får du alltid svensktalande kundtjänstmedarbetare som hjälper dig att besvara frågor, men öppettider såväl som kontaktvägar kan variera kraftigt. Spelar du ofta på kvällen och helgen bör du välja ett casino med support under dessa tider. Avskyr du att vänta i telefonköer kan det vara bra med casinon som erbjuder mejl eller live chatt istället. 

Posted on Leave a comment

Bettingsida för nybörjaren, hobbyspelaren och proffsspelaren

Det finns otroligt många bettingsidor bara i Sverige med många olika teman och inriktningar. Att välja bettingsida att spela på kan kännas överväldigande. Förutom att utbudet kan se olika ut på olika bettingsidor kan olika sajter passa olika olika personer. Om du är nybörjare har du mycket att lära och har andra behov och förutsättningar än om du är proffs och bettat under många år. Att ta hänsyn till din kunskapsnivå och erfarenhet när du väljer bettingsida kommer förbättra din spelupplevelse och hur väl du lyckas med ditt bettande.

Bettingsida för nybörjaren

Om du aldrig provat på betting förut och ska välja din allra första bettingsida bör du leta efter en sajt som är lätt att klicka runt på och har tydliga instruktioner. Många bettingsidor ger dessutom ut tips till nybörjare som kan vara smart att ta del av för att snabbt förstå hur bettingvärlden och betting utan licens i sverige fungerar. Om du hittar en bettingsida som erbjuder free bets är det en stor fördel. Då kan du betta helt gratis och lära dig hur det fungerar utan att riskera att förlora några pengar. Börja med att spela på enkla bets och sätt in små summor. Om du förlorar mycket pengar på din första match är risken stor att du tappar intresset och inte vill spela längre. För en långvarig karriär inom bettande gäller det att vara smart och börja försiktigt. Allt eftersom kommer du lära dig mer och mer.

Bettingsida för hobbyspelaren

Hobbyspelare är den största målgruppen för bettingsidor. Som hobbyspelare har du förhoppningsvis lite koll på hur betting fungerar och kanske har du konton på flertal sajter. Som hobbyspelare bör du titta på utbud, upplevelse och betalningsalternativ när du väljer bettingsida. Oddsen har även stor betydelse. Välj ett bettingsida som generellt erbjuder bra odds för bästa chans till vinst. Om du har några speciella önskemål så som tillgång till livebetting, cash out funktionen eller dylikt är det självklart saker du ska hålla utkik efter. Eftersom det finns väldigt många bettingsidor som konkurrerar med varandra på marknaden är det bra att vara kritisk och ha höga krav. Du kommer garanterat hitta en bettingsida som möter dina behov och uppfyller dina krav. Som hobbyspelare är det viktigt att lägga upp en spelbudget och strikt följa den. Betting ger stora möjligheter till dina vinster men du ska aldrig spela för pengar du inte råd att förlora. Därför är en strikt satt budget grundläggande för att spela tryggt, säkert och ekonomiskt. Hur stor spelbudget du ska ha får du avgöra baserat på din personliga ekonomi och din historik av betting. Om du är riktigt duktig och ofta vinner kan du känna dig tryggare med att spela för mer pengar.

Bettingsida för proffsspelaren

Som proffsspelare har du goda kunskaper kring olika sporter, matcher, odds och hur bettingvärlden fungerar. Då är kampanjer och bonusar inte alltid lika viktigt som för nybörjaren och hobbyspelaren. Höga odds är snarare den viktigaste aspekten att titta på. Snabbhet, ett stort utbud och höga odds är viktigt för proffsspelaren. Om du är proffsspelare rekommenderas det att skapa konton på flera olika bettingsidor så du alltid kan välja det bästa oddset inför varje match och event. Därmed är valet av bettingsida inte lika viktigt, framförallt om du väljer att inte ta del av några bonusar och fastnar i några omsättningskrav.

Posted on Leave a comment

Flyttips – planering och framförhållning 

Det sägs att ett av de största stressmomenten en människa kan gå igenom är en flytt. Därför är det viktigt att planera sin flytt ordentligt så att stress kan undvikas i så stor utsträckning som möjligt. Att vara ute i god tid och att ordna flytthjälp är bara några sätt att gå tillväga för att göra flytten enklare med https://flyttstädningsfirmaimalmö.se. 

Planera mera 

Inför alla stora och betydelsefulla event gäller en sak – att förbereda sig. Genom att förbereda sig får man koll på läget och det blir lättare för hjärnan att tänka klart. Vid en flytt är förberedningen extra betydelsefull då en flytt innebär oordning på många sätt och vis. Oordning är något som hjärnan ogillar då den vill kunna förbruka så lite energi som möjligt. Om för mycket energi går åt på kort tid kan det leda till utbrändhet. Därför gäller det att försöka skapa ordning i flyttkaoset och det är där planering kommer in i bilden. Med hjälp av planering kan oordningen hållas på en hanterbar nivå så att hjärnan får lättare att hantera situationen och man förebygger därmed utbrändhet och andra psykiska problem som kan uppstå i samband med en flytt. 

Posted on Leave a comment

Tips för dig som funderar på städhjälp 

Förr i tiden, då mammorna var hemmafruar och skötte hushållet fanns det mer tid över till annat, familjerna klarade sig oftast på en lön och hade inte samma krav som i dag. Nu är det vanligt att båda föräldrarna jobbar, ofta heltid. Barnen går på förskolan hela dagarna, när alla kommit hem efter en lång dag, är det mat, fritidsaktiviteter och nattning av barnen som gäller, städning orkas oftast inte med förrän på helgerna. Men hur roligt är det att städa och tvätta på helgerna när du vill vara med familjen och hitta på roliga saker som inte hinns under veckorna. Det finns därför flera olika städfirmor som hjälper till att städa i ditt hem för en inte alltför dyr kostnad. Om du räknar på tid, pengar och vad du kan göra tillsammans med familjen, ska du se att det säkert är värt att anlita en städfirma. Tänk att komma hem till ett välstädat hem som luktar rent och gott, och familjen istället kan njuta av varandra, spela roliga spel, se filmer med mera – bäst att anlita flyttstäd malmö. 

När du har bestämt dig för städhjälp 

Du och familjen diskuterar städhjälp och kommer fram till att det finns pengar till det och att det vore en stor lättnad att inte behöva städa på helgerna. Du vet att du får RUT-avdrag, men bör kolla upp vad de olika städfirmorna erbjuder. Det bästa sättet för att ta reda på det är att googla på nätet. Först bör du ta reda på vilka städfirmor som finns i närheten av din stad, sedan vad de utför för städning och priset på det. Vissa städfirmor erbjuder mer städhjälp än andra, till exempel kan fönstertvätt kosta extra, detta är viktigt att kolla upp. En annan sak är att du måste bestämma dig för hur ofta du vill ha städhjälp, och det vanligaste är en gång i veckan, varannan vecka eller en gång i månaden. Du bör även kolla upp referenser, kanske du känner någon som kan tipsa dig om en städfirma de anlitat, titta också på betyg som finns på nätet. 

Vad räknas som städning? 

De allra flesta städfirmor brukar dammsuga, mattor, golv och stoppade möbler. De våttorkar golven, torkar av dörrhandtag, lister och fönsterbrädor. I köket rengörs alla köksytor utvändigt, skåpet under diskbänken rengörs invändigt och så även mikrovågsugnen. I badrummen rengörs dusch eller badkar, toalett och handfat. Kakelväggar och speglar torkas av. När du hittat några städfirmor som verkar bra, kontaktar du dem för en offert, när de svarat är det bra att du träffar en representant för den firma du tycker verkar bäst, då kan ni diskutera vad du vill ha hjälp med och vad som ingår i deras städning. 

Posted on Leave a comment

Kostnad för att anlita flyttfirma 

Det är flertal faktorer som påverkar hur mycket det kostar att anlita en flyttfirma. Trots att det vore smidigt att kunna få ett snabbt pris är det inte riktigt så enkelt. Följande faktorer påverkar hur mycket du behöver betala för att få hjälp av en flyttfirma under flytten. 

 1. Hur stort bohag du har

Storleken på ditt bohag påverkar självklart hur tidskrävande och ansträngande flytten blir att genomföra och därmed hur mycket du behöver betala för flytthjälp. För att undvika tillkommande kostnader är det bra om du är så tydlig som möjligt med din flyttfirma från början. Berätta hur stort bohag du har för att få en rättvisande offert och ett uppskattat pris som är rimligt i förhållande till ditt bohag. 

 1. Timpriset påverkar slutkostnaden

De flesta flyttfirmorna fakturerar sina kunder per timme. Vilket timpris du betalar tillsammans med tiden flytten tar att utföra avgör till stor del vad slutkostnaden för flytthjälpen landar på, hör med flyttfirma stockholm – Om du betalar ett timpris för din flytthjälp är det viktigt att du avtalar om ett maxtak som inte får överstigas. Annars är risken stor för att tiden rinner iväg och flyttfirman kanske medvetet drar ut på tiden. 

 1. Placering och tidpunkt för flytten

Var du ska flytta till och från samt tidpunkt för flytten kan även påverka kostnaden för flyttfirman. Det brukar vara dyrare att anlita professionell flytthjälp i storstäder i jämförelse med mindre städer. Om du ska flytta under en helg eller under högtider kan du även räkna med att priset stiger rejält. 

 1. Krav på din flyttfirma

När du anlitar en flyttfirma är det vissa saker du bör kräva att få med på köpet. Bland annat bör du kräva att de har försäkring. Be om deras försäkringsuppgifter om du känner dig osäker så kan du själv kontrollera att försäkringen är giltig. 

 1. Tydlighet minimerar konflikter

Om du har några särskilda behov och otympliga ägodelar får du räkna med att du får betala för det. De flesta flyttfirmor ställer upp på att flytta pianon, kassaskåp och andra tunga saker till en extra kostnad. Om du har några otympliga och tunga ägodelar bör du informera din flyttfirma om detta i god tid innan flytten. Om du inte är fullkomligt ärlig kommer flyttfirman lägga på en extra kostnad för det extra arbete det innebär att flytta dessa saker. Den kostnaden kan till och med bli större än om du hade varit ärlig från början. 

Posted on Leave a comment

Våra bästa flyttips 

En flytt kan vara ett extremt stort steg i livet. Oavsett varför man flyttar innebär en flytt ganska mycket arbete. Man ska både packa, transportera saker, packa upp och komma i ordning i den nya bostaden. Här får du ta del av några av våra absolut bästa flyttips. 

Packa effektivt 

Att packa effektivt är en konst men när man väl har lärt sig kommer det underlätta enormt vid flytten. Se till att fylla kartongerna, men packa dem inte för tunga. Lägger du ner böcker i en låda kan du fylla den till hälften, medan du i resten av lådan lägger skor, kuddar eller kläder som också ska med i flytten. Du kan använda handdukar som ska packas ner för att slå in tallrikar, prydnadssaker eller annat du är rädd om. Flytta hemifrån - Flyttkartonger

Boka flyttföretag i god tid 

Om du vill ha hjälp av ett flyttföretag är det viktigt att du är ute i god tid. Om du bor på en mindre ort där det bara finns en eller två flyttfirmor är det inte säkert att de är lediga just när du vill flytta. Än värre blir det om du planerar att flytta under semestern eller i samband med andra högtider. I regel vet man att man ska flytta minst ett par månader innan det är dags och redan då är det tid att boka in flyttföretaget. Det gäller särskilt om du också vill ha hjälp med flyttpackning och städning.

Posted on Leave a comment

Tips till er som ska flytta ihop 

Att flytta ihop är ett stort steg i relationen som kan vara otroligt efterlängtad. Med allt vad det innebär med att flytta ihop är det många saker att tänka på och fundera kring. Mycket ska göras och det kan vara svårt att hålla koll. Därför kan det vara bra att ha en guide att utgå från. 

 1. Anmäl flytten till Skatteverket

Se till att anmäla flytten till Skatteverket och gör en adressändring så din post kommer till rätt adress. Det kan även kännas tryggt att betala en slant för eftersändning, för att inte riskera att din post kommer bort. 

 1. Flytta ihop – flytta inte in

Om ni flyttar till en ny bostad tillsammans faller det sig ganska naturligt att ni båda har lika mycket att säga till om inredning och möblering. Om du däremot planerar att flytta in i din partners bostad kan det lätt kännas som du fortfarande är en gäst. Möblera gärna om när du flyttar in och ta med dig lite möbler och saker. På så sätt känns erat nu gemensamma hem mer som hemma. 

 1. Diskutera vad ni ska behålla

Att få plats med två bohag i ett hem kan vara svårt. Därför bör ni ta en diskussion gällande vad för saker ni ska behålla.  Vissa saker kan hålla sentimentalt värde medan andra saker kan vara av ekonomiskt lägre eller högre värde. Hur man värderar saker och ting kan därför variera mellan olika personer. Vissa saker kanske får plats i förrådsutrymmen, men förr eller senare är det bra att bestämma vems soffa ni ska ha eller vilket matbord. Här gäller det att kompromissa. Går det inte att kompromissa kanske ni behöver sälja era saker och köpa något nytt tillsammans. 

 1. Teckna hemförsäkring

Teckna en hemförsäkring som täcker både dig och din partner. Om ni bott i varsin bostad sedan tidigare kan ni antingen välja att behålla en av försäkringarna. Det kan annars vara ett ypperligt tillfälle för er att jämföra priser och villkor mellan hemförsäkringar för att kanske hitta ett bättre alternativ. 

 1. Skriv ett samboavtal

Sambolagen skyddar sambos rätt till bostad och ägodelar vid en separation. I vissa fall kan det vara bra att komplettera det med ett samboavtal. Om en person har köpt och äger majoriteten av bostaden och inredningen kan det vara bra att skriva upp det. Annars delas allt 50/50 vid en separation. 

 1. Skriv eventuella testamenten

Att skriva testamente är självklart inte speciellt roligt. Om man lever i en samborelation kan det dock vara bra att överväga. Sambos ärver nämligen inte varandra. Om du vill lämna dina pengar och ägodelar till din sambo vid ett dödsfall behöver du därför skriva ett testamente som tydliggör det.  

 1. För enöppen dialog

Att flytta ihop är en stor omställning. För en öppen dialog med din partner och ventilera dina tankar och känslor. Sitt inte på en massa känslor, släpp ut dem och dela dem med din sambo. 

Posted on Leave a comment

Att anlita en flyttfirma 

En flyttfirma hjälper till vid flytt av privatbostäder, företag och annat. Det finns flera fördelar med att anlita en flyttfirma. Inte minst slipper man själv bära möbler, kartonger med mera. Har flyttfirman andra tjänster som flyttstädning eller packning behöver du inte heller göra de sakerna. Då kan du helt och hållet koncentrera dig på allt annat som hör flytten till. Men vad är bra att tänka på när du ska anlita en flyttfirma? 

Var ute i god tid 

Ibland planerar man sin flytt in i minsta detalj, men så plötsligt inser man att flyttfirman man vill anlita inte kan utföra flytten. Man har helt enkelt inte varit ute i tillräckligt god tid. Det är inte fel att kontakta flyttfirman minst ett par månader innan flytten ska ske. Då hinner firman förbereda sig och vid behov kan de också komma ut och titta på allt som ska flyttas så de vet vilken typ av flyttbilar som behövs.

Vad flyttar firman? 

Om du har föremål som pianon, solarier eller större inomhusväxter kan det vara klokt att fråga flyttfirman om de flyttar sakerna. Vissa firmor har varken möjlighet eller kunskap i att flytta den här typen av föremål och då kan man behöva hitta en annan lösning. 

Välj en försäkrad flyttfirma 

När du ska anlita en flyttfirma bör du alltid se till att firman är försäkrad. Om så inte är fallet kan det bli svårt att få ersättning om något av dina föremål försvinner eller går sönder under flytten. Be alltid att få se intyg på försäkringar eller kolla med försäkringsbolaget om firmans uppgifter stämmer. 

Vill du ha extratjänster? 

Ibland kan det vara skönt att anlita flera olika typer av tjänster när man ska flytta. Att slippa packa, städa, montera ner möbler och annat kan vara en välsignelse. Om du vill ha sådana typer av tjänster bör du dock fråga flyttfirman i god tid. Det är inte alla flyttfirmor som utför dem, och de kan dessutom behöva bokas innan flytten. Firmans personal kan till exempel inte flyttpacka dina saker samma dag som allt ska transporteras till den nya bostaden. 

Tips innan flyttfirman kommer 

Innan flyttfirman kommer finns det ett par saker du bör tänka på. Ha till exempel i åtanke att kartonger kan hamna lite var som helst i den nya bostaden. Se därför till att packa en låda med sådant du behöver första dagarna, och ta hand om den kartongen själv så du alltid vet var du har den. Gör samma sak med till exempel värdesaker, datorer och annat du är rädd om. 

Om du har barn eller husdjur är det bra att se till så de är någon annan stans när flyttfirman kommer. Barnen och djuren kommer med största sannolikhet att vara i vägen, och det medför att flytten drar ut på tiden. Djur kan också rymma, och ska man flytta långt kan det bli svårt att hitta sitt djur igen. 

Posted on Leave a comment

Anlita flyttfirma – Det bästa alternativet för din flytt 

Det kanske första och största misstaget du kan göra inför en flytt är att börja kontakta vänner, familj och bekanta i hopp om att de ska vilja hjälpa dig. Visst är det många som kanske ställer upp, men om vi ska vara ärliga är det ytterst få som faktiskt tycker det är roligt. Har man fått hjälp med en flytt från släkt och vänner kan det kännas som man står i en evig skuld, eftersom arbetet är väldigt tufft och slitsamt för många, då är det bäst att anlita en flyttfirma i Göteborg så du vet.  

Att flytta tillsammans med människor man känner kan förvisso vara trevligt för den sociala biten, men att flytta är också jobbigt och tungt, speciellt om ni också ska bära möbler själv. Har man inte tillgång till ett eget släp eller lastbil kommer man dessutom att behöva hyra en för att få plats med alla saker som ska vidare till nästa bostad. Att flytta själv kan låta som det billigaste alternativet, men i verkligheten kan det bli en ganska kostsam historia. Genom att anlita en flyttfirma kan du spara dig besväret och få hjälp med allt från packning till transport och bärhjälp, sök bara på “flyttfirmor göteborg“.

 

Tre viktiga tips inför din flytt 

För att din flytt ska gå så smidigt som möjligt är en flyttfirma A och O, men det finns många fler saker som du också kan göra för att spara in tid och pengar. Här nedan listar vi våra tre absolut bästa tips på hur du kan göra flytten mycket smidigare. 

 • En flytt brukar för de allra flesta vara ganska kaotisk och även om man markerar lådor och kartonger är det lätt att saker kommer vilse. Vi rekommenderar därför att du gör en inventering av sakerna som du har. Du behöver inte skriva upp varje liten sked, men skriv åtminstone upp större möbler, mattor, tavlor och lampor och markerar kartonger därefter. Listan kan du sedan återanvända när det är dags att packa upp allting och du vill hitta rätt direkt. 
 • Vänta inte med att anlita en flyttfirma! Det kan kännas som att du är ute i tillräckligt god tid om du bokar två veckor innan, men sanningen är att många flyttfirmor är uppbokade sedan lång tid tillbaka. Så fort du vet vilket datum du ska flytta bör du kontakta en flyttfirma som du vill använda dig av. Det handlar inte bara om att få just det datum du önskar, utan även hinna få en bra prisoffert, rätt storlek på flyttbilen och tillräckligt många anställda som arbetet kräver. 
 • Se till att du kontaktar fler flyttfirmor än endast en. Det är viktigt för att du ska kunna jämföra priserna mot varandra och få bättre pris, men också för att du ska se vad som ingår i tjänsten och vad du faktiskt betalar på. Att be om en offert är i de flesta fall helt kostnadsfritt och du kan till och med använda dig av jämförelsesajter som skickar ut offertförfrågningar åt dig. 
Posted on Leave a comment

Rätt ansiktskräm för en vacker hy 

En bra hudvårdsrutin är a och o för en frisk och vacker hy. Huden i ansiktet är oerhört utsatt för yttre påverkan och exponeras dagligen för smuts. Om du rör dig mycket ute bland avgaser, jobbar inne i torr luft eller svettas mycket så kommer din hud att påverkas. Tänk också på att varje gång du rör vid ditt ansikte så tillför du bakterier. Därför är det mycket viktigt att du tar hand om din hud genom att rengöra och smörja in den varje kväll innan läggdags. 

Om du inte rengör ditt ansikte innan du går och lägger dig så kommer du ta med dig all smuts till din huvudkudde. Där frodas bakterierna som din hud sedan tar upp igen, och detta pågår tills du byter örngott. När så mycket smuts och bakterier samlas på huden får den svårare att andas. Porerna täpps igen och små svarta prickar och finnar uppstår. Så ta för vana att rengöra ditt ansikte varje kväll och köpa ansiktsbehandling. 

Börja med en rengöring som löser upp fett och smuts. Tvätta ordentligt och skölj med rikligt med ljummet vatten. Badda sedan lite ansiktsvatten med en bomullspad för att ta bort ytterligare smutsrester och stänga porerna. Ansiktsvattnet gör också att ansiktskrämen tas upp bättre av huden. 

Ansiktskrämer finns i många olika sorter och prisklasser. När du ska välja en kräm för ditt ansikte så behöver du först ta reda på om du har fet, torr eller blandhy. Blir du lätt oljig i hyn med finnar i pannan och på hakan så har du antagligen en fet hy. En torr hy flagnar lätt och kliar ofta, det kan nästintill kännas som att huden spricker då och då. En blandhy däremot kan vara både och, med både torra och feta partier. 

 

Det är viktigt att du väljer en ansiktskräm för din hudtyp, så att du får så god effekt som möjligt. En fet kräm för torr hud gör ingen bra nytta på en redan fet hy. På samma sätt kan en kräm för fet hud bli alldeles för uttorkande för en redan torr hy. 

Vill du vara extra noggrann ska du använda en ögonkräm för huden runt ögonen. Den är lite tunnare än den övriga huden i ansiktet och därför mycket känsligare. En ögonkräm hjälper till mot svullenhet och begynnande rynkor. Det är viktigt att inte gå för nära ögat, då kan det svida och börja rinna. Föreställ dig att du lägger en femkrona på ditt öga och applicera ögonkrämen på huden runtom. 

Ta för vana att göra denna hudvårdsrutin varje kväll så har du snart en strålande vacker hy! 

 

Posted on

3 tips för en enklare och snabbare flytt

Att genomgå en flytt kan vara ansträngande på alla sätt och vis. Oftast tar man sig igenom flytten tack vare glädjen och spänningen över att flytta till ett nytt och förhoppningsvis bättre ställe. Oavsett var du ska flytta och under vilka omständigheter, kan du ta hjälp av nedanstående tips för att genomföra flytten enklare och snabbare.

Varje år flyttar tusentals människor i Sverige och många flyttar flera gånger under en livstid du har hyrt in en flyttfirma stockholm. Den som flyttat några gånger vet vad som väntar och vad som krävs för att genomföra flytten. Dock kan en flytt genomföras på bra och mindre bra sätt. Görs flytten på rätt sätt kan det spara mycket tid och energi som kan användas på bättre saker.

Använd dessa tre tips för en bättre flytt

För att underlätta så mycket som möjligt när du ska flytta kan du följa dessa tre tips:

 1. Var inte rädd för att be om hjälp. Ju fler ni är som kan hjälpa till med flytten, ju bättre och snabbare kommer det att gå. Dela upp flytten i olika sessioner – olika uppgifter på olika personer, exempelvis packning av småsaker och utkörning till det nya stället. Flyttfirmor är ett alternativ för dig som föredrar professionell hjälp med flytten. De genomför flytten snabbt och effektivt.
 2. Planera att genomföra flytten under en specifik tid och kör järnet för att slutföra flytten på den förutbestämda tiden, exempelvis under en helg. Risken med att inte bestämma en specifik tid för flytten kan annars resultera i en utdragen process som tar både tid och energi.
 3. Sälj och släng saker du inte vill ha innan flytten. Om du har så lite saker som möjligt när det är dags att flytta kommer det bli mycket enklare. Att flytta runt på saker som du egentligen inte vill ha med dig till det nya boendet är energikrävande. Gör dig därför av med sakerna i förtid.

Övriga tips för flytten

En flytt kan tära på förhållanden och på kroppen, men kom ihåg att flytten bara är en tillfällig händelse. Låt inte stressen påverka din vardag allt för mycket. Håll dig till rutinerna, lägg dig i tid på kvällarna, ät ordentligt och unna dig lite vardagslyx i stöket. Ta inte ut dina tillfälliga känslostormar på nära och kära. Använd istället flytten som en gemensam aktivitet eller samarbetsövning som kan föra er närmare varandra när flytten är klar.

Posted on

Så spelar du på ett Trustly casino via banken

Om du ofta sitter och spelar på ett nätcasino där hemma vill du såklart också ha säkra transaktioner till och från casinot. Det här har alltid varit ett dilemma eftersom man inte alltid kan använda samma metod för insättningar och uttag, sen kan det förekomma avgifter och väntetider också vilket knappast gör det bättre.

För att underlätta för användarna har många casinosidor gått över till att använda Trustly. Det här är en smidig tjänst som gör det möjligt för dig att använda ditt eget bankkonto när du spelar. Det tar inte många minuter att komma igång och nedan får du all information du behöver för att börja spela.

Först skapar du ett konto på sidan

Innan du kan börja spela måste du först och främst ha ett konto på den casinosida du vill spela på. Det här är lätt ordnat och det tar inte många minuter att fixa. De allra flesta casinon i Sverige erbjuder idag registrering genom BankID. Det här innebär att du bara anger ditt personnummer, bekräftar med ditt BankID och sedan är du igång.

Det finns fortfarande möjligheten att göra en traditionell registrering på casinoutanspelpauslicens.se. Nackdelen här är att du måste fylla i ett formulär innan du kan komma igång. Det tar ett par minuter och många känner att det är jobbigt att behöva fylla i allting manuellt. Vilken metod du använder är såklart upp till dig och vad du känner dig bekväm med.konto för spelpaus

Gör din första insättning

När du väl har skapat ditt konto så är det dags att göra din första insättning. På ett Trustly casino kommer du att använda din bank för det här. Börja med att gå över till kassan på casinot. Om det finns flera betalningsmetoder så väljer du då Trustly.

Härnäst anger du hur mycket du vill sätta in att spela för. Du har troligtvis behövt sätta en maxgräns för hur mycket du får sätta in på kontot, det här gör man vanligtvis när man skapat sitt konto på casinot. Du kan inte sätta in mer än det här beloppet, men du kan sätta in lägre belopp.

När du har gjort det kommer du att tas till Trustly där du ska bekräfta din insättning. Det här gör man vanligtvis med hjälp av BankID, antingen på mobilen eller på din dator. Du kan däremot också använda dig av en säkerhetsdosa om du föredrar det. Sedan är transaktionen genomförd.

Om du vill ta ut pengar från casinot så går du igenom exakt samma process. Du fyller i beloppet du vill ta ut och sedan bekräftar du din transaktion med BankID eller en säkerhetsdosa.

Posted on

För och nackdelar med casino utan registrering

Den nya typen av casinon, casino utan registrering eller casino utan konto som de kallas har många fördelar och få nackdelar. Detta är svenska spelsajter med licens från Spelinspektionen. Är du utestängd från spelande och letar efter ett casino utan spelpaus bör du leta vidare, dessa sajter uppfyller alla Spelinspektionens krav. Är du ute efter en spelsajt som ger dig en jättelik bonus bör du också leta vidare. Om dessa sajter överhuvudtaget erbjuder bonus är den liten. Dessa sajter erbjuder dock mycket annat:

 • Snabbhet och användarvänlighet
 • Säkerhet
 • Bra spel

Användarvänliga och snabba

Hos dessa spelsajter behöver du inte fylla i en massa uppgifter när du registrerar dig. Ofta klickar du bara på “sätt in” och du kan välja betalmetod. När du gör insättning identifierar du dig med BankID och ett tillfälligt konto skapas automatiskt hos casinot. Det är just BankID som är hemligheten bakom dessa sajters användarvänlighet. Casinot får alla uppgifter det behöver via BankID och detta elektroniska ID har gjort den möjligt för spelsajter att erbjuda smidiga betallösningar och blixtsnabba uttag från sajterna.

Hos ett casino utan konto är den vanligaste betalmetoden Trustly. Med hjälp av Trustly kan du föra över pengar direkt från och till ditt bankkonto, du behöver inte låta pengarna mellanlanda hos en e-wallet. Uttag tar vanligtvis lång tid hos traditonella spelsajter. Snabba spelsajter lovar att begäran om utbetalning behandlas inom en dag. Därefter tar det några dagar innan pengarna landar hos ditt bankkonto via din e-wallet. Hos en spelsajt utan konto tar det några minuter innan pengarna är på ditt bankkonto.

Säkra

Att du loggar in med BankID gör casinon utan konto mycket säkra. Detta är ett digitalt ID som tagits fram av storbankerna och denna typ av inloggning casino utan registrering är mycket säkrare än användarnamn och lösenord. Dessa spelsajter har alla svensk licens vilket betyder att sajterna står under tillsyn av Spelinspektionen. Spelinspektionen kräver att alla transaktioner av pengar eller personuppgifter krypteras med SSL-kryptering. Spelinspektionen kontrollerar också att företagen bakom spelsajterna är seriösa och att de har nog med pengar för att betala ut spelvinster.

Licensen hos ett online casino utan konto garanterar också att spelandet går till på ett hederligt sätt. Slumpgeneratorer måste regelbundet genomgå tester av fristående testföretag. Ett online casino med svensk licens måste dessutom aktivt arbeta mot spelmissbruk och spelberoende. Spelsajten måste följa upp spelare som spelar mer och mer och sajten måste erbjuda spelbegränsningar. Hos dessa casinon finns det insättningsgränser. Gränser för hur mycket pengar du kan sätta in per dag, vecka och månad. Dessa sajter erbjuder dessutom självutestängning från allt spelande med hjälp av Spelpaus.

Bra spel

Casino utan konto är ett nytt fenomen och dessa sajter är alla relativt nya. Hos dessa casinon hittar du inga gamla unkna spel, hos dessa sajter hittar du de allra senaste spelen från ledande spelutvecklare. Hos denna typ av casinon brukar spelen vara noga utvalda och de brukar dels bestå av kända, populära slots från stora spelutvecklare som till exempel Play’nGO. Det brukar också finnas gott om slots från medelstora utvecklare som Yggdrasil samt från riktigt små som Sthlm Gaming. Du hittar också bordsspel och live casino hos dem.

Posted on

Hur många flyttar måste en flyttfirma göra på ett år?

Om man driver en liten flyttfirma på endast två personer och en flyttbil måste man fortfarande göra ganska många flyttar för att få ihop en bra ekonomi. Det vi ska undersöka här är hur många flyttar en liten flyttfirma malmö pris behöver göra på ett år för att gå runt rent ekonomiskt. Vi kommer göra följande antaganden.

 • En flytt är i genomsnitt ett bohag på 100 kvadratmeter
 • En flytt har ett fast pris på 100 kr per kvadratmeter, 60 kr per kvadratmeter efter RUT-avdrag
 • Vi räknar bara med rena flyttar och inga uppdrag med packning
 • Två flyttgubbar och en lastbil måste omsätta 1,2 miljoner för att gå runt

 

Vad tjänar man på en flytt?

Om en flytt i genomsnitt är på 100 kvadratmeter och vi tillämpar fast pris kommer de att kosta 10.000 kr inklusive moms. Med avdrag för moms blir det ungefär 8.000 kr i omsättning per flytt. Eftersom en flytt innebär både lastning, resa och lossning och resandet tar en del tid i anspråk antar vi att man hinner med en flytt per dag.

 

Hur många flyttar blir det?

För att vår lilla flyttfirma ska omsätta 1,2 miljoner kronor exklusive moms måste de göra 150 flyttar per år. Med 220 arbetsdagar per år landar vi på en sju flyttar per tio arbetsdagar eller tre till fyra flyttar per vecka.

 

Är det rimligt?

Det låter inte omöjligt att göra tre till fyra flyttar per vecka året runt. Det är trots allt ett företag som är specialiserade på att flytta bohag. Däremot låter det väldigt körigt att vara ute nästan hela tiden och samtidigt hinna med att titta på jobb, svara på förfrågningar, marknadsföra, sköta bokföring, serva lastbilen, vara sjuk ibland, ha semester och mycket annat.

 

Vad kan vara fel i beräkningen?

Antingen är det väldigt svårt att tjäna bra pengar och göra vinster på att driva en liten flyttfirma eller så har vi gjort fel i några antaganden. Några saker som kan vara felaktiga är följande:

 • Omsättning på 1,2 miljoner kanske inte är ”att gå runt” utan en bra nivå
 • Storleken på en genomsnittsflytt kan vara större eller mindre
 • Det fasta priset kan vara fel
 • Man kanske hinner med flera flyttar på en dag ibland
 • Att räkna in packning som uppdrag kanske ökar lönsamheten
 • Man kanske inte kan driva en flyttfirma på två personer utan det krävs ytterligare någon anställd
 • Företagare inom flyttbranschen kanske inte tar så mycket semester
Posted on

Därför ska du bygga olika landningssidor för olika tjänster

För tjänsteföretag kan det vara lockande att bygga enkla hemsidor med all information på en och samma sida. Men för de som vill synas på Google och ha en hög konvertering kan det i vissa fall vara förödande. Lösningen är ”en sida per tjänst”.

Så kallade ”onepage”-sidor är relativt vanliga hos tjänsteföretag. Det är hemsidor där nästan all information läggs in på webbplatsens startsida. Istället för att besökaren ska behöva klicka sig runt på sidan finns den grundläggande informationen på en och samma sida. Det ger överblick över vilka tjänster som erbjuds, en snygg design och enkel mobilanpassning. Men det finns tydliga nackdelar. Både ur ett konverteringsperspektiv och hur Google väljer att hantera sidan.

En flyttfirma kan exempelvis erbjuda både flytthjälp, uthyrning av kartonger, uthyrning av lastbil samt magasinering. Ett enkelt sätt är då att skapa en hemsida som är uppbyggd av ”onepage”. Med det menas att det är ”lång” startsida som besökaren scrollar sig igenom för att hitta det som söks. Detta oavsett om det är kontaktuppgifter, bokning eller tjänster med din flyttfirma.

Men för Google blir det mycket svårt att förstå vad sidan egentligen handlar om. Ska denna flyttfirma komma högt på Google på ordet ”flyttfirma” eller ska istället ord som ”magasinering” eller ”flyttstädning” premieras. Google ser på en sida och försöker läsa av vad den handlar om och hur relevant den är för de sökningar som sker inom segmentet. Men med bred inriktning blir det knappast tydligt att det är just flyttfirma som man vill ranka högt med. Sidan är helt enkelt för bred i text, uppbyggnad och struktur.

Detta spelar självklart ingen roll om de som äger denna flyttfirma inte vill synas på Google utan istället satsar på andra marknadsföringsvägar. Men det finns även konverteringsfaktorer som påverkas av tydliga landningssidor.

En person som söker efter magasinering kanske klickar på en annons på Google eller Facebook från en flyttfirma. När personen kommer in på deras webbplats kommer de primärt uppfatta den som en flyttfirma och inte som ett företag som har magasinering. Detta eftersom magasinering generellt är en sekundär tjänst som därmed inte presenteras högst på sidan.

Detta kan därmed minska konverteringen av denna marknadsföringsväg. Personen klickar sig vidare till något annat företag om man inte, inom några sekunder, uppfattat att man är på rätt väg och hittat det man sökt efter. Med separata sidor för de olika tjänsterna kan däremot besökarna lotsas in till rätt sida utifrån vilken marknadsföring som sker. På detta sätt kan även konverteringen öka.

Posted on

Hur man hanterar snö och kyla i en flytt

När man som flyttfirma är bosatt i Sverige kommer man inte undan snön och kylan, det är en utmaning som man måste tackla på ett snyggt sätt. En flyttfirma kan hantera snö och slask på lite olika sätt men det är bäst som flyttfirma att ta det på allvar om man vill bibehålla sin kundservice.

 

En flyttfirma kan sära ner på kostnaderna genom att importera fordon och däck från andra länder då det kan bli billigare då. Det är inte alltid det bästa eftersom att om det är så att däcken och bilen är tillverkad i ett land där det inte råder sånt klimat som det är i Sverige så är chansen stor att sakerna inte håller måttet för det heller.

 

Att i ekonomin i sin flyttfirma planera in rejäl utrustning för ett rejält klimat kommer att löna sig. Om man vill att kunderna ska bli nöjda kan man inte hindras för lite snö och slask. Köp in bra vinterdäck till din flyttfirma som inte fryser vid en vissgrad, det kan få livsfarliga konsekvenser. De anställda ska köra säkert på vägarna i din flyttfirma.

 

Mer gardering och förberedelser för hårt väder
Om en flyttfirma ska kunna leverera i alla väder och väglag så måste man vara förberedd på de olika också. Att utrusta inte bara bilen i sig utan också vad som finns i bilen. Folk behöver inte bara en flyttfirma till storstäderna utan också på landet och ibland kör en flyttfirma stockholm långa vägar ute i skogar och landsbygder och det är inte alltid som vägarna är speciellt bra röjda på vintern. Då kan det vara bra att se till så att man själv har hjälpmedel för att ta sig fram om det skulle behövas.

 

Ett smart drag är att man köper in snökedjor, sand, salt och en skyffel som alltid ska finnas till hands i bilarna i din flyttfirma stockholm, då kan bilarna ta sig ifrån många obekväma situationer utan hjälp. Sen att se till att alla de anställda i sin flyttfirma har rejäla kläder på sig för alla väder, det innebär att det på vintern ska vara varma och fodrade kläder som är vattentåliga, vindtäta men inte heller är för tjocka så det blir otympligt att sen bära grejer. Kläder av hög kvalité brukar uppfylla alla de önkemål man har på denna front.

 

Förberedda för att skydda kundens bostad
En flyttfirma ska som standard ha utrustning med sig för att skydda kundens nya bostad, det är inte alltid dom har tänkt på det när dom anlitar dig som flyttfirma. Att ha med sig tjocka mattor som skyddar golven mot vätan och all smuts. Är man många i flytteamet så är det ett smart drag att dela upp sig så att inte alla springer ut och in, utan vissa håller sig ute och vissa inne så kan det eventuellet bli så att det inte kommer in varken smuts eller väta någonstans.

 

Man kan som flyttfirma förbereda sin kund på vad denne kan göra själv, detta kan vara saker som att skotta på sin uppfart och slänga ut sant eller salt tills din flyttfirma anländer på plats.

 

Posted on

Initiala investeringar för en städfirma

En av de bästa sakerna med att starta en städfirma är kanske att det inte krävs alltför dyra investeringar för att komma igång med verksamheten. Jämför till exempel med att starta en egen VVS-firma, där många verktyg och en firmabil i princip är en nödvändighet för att komma igång. De städprylar du behöver för att komma igång med din verksamhet kan med enkelhet få plats i vilken bil som helst.

 

Små uppdrag i början

De uppdrag din städfirma lär få till en början lär sannolikt vara lite mindre. Ditt första uppdrag kommer troligtvis inte vara att städa en skola eller ett stort kontor – för det är maskiner i många fall ett måste. För mindre uppdrag hos privatpersoner finns ofta redan utrustning som dammsugare och moppar. Rengöringsmedel kan finnas det också, men det är annars mycket enkelt att ta med sig. Allteftersom verksamheten skalas upp kan du börja fundera på lämpliga investeringar i flyttstäd göteborg av städfirma citrus. Det kan till exempel handla om snygga uniformer, proffsiga firmabilar och maskiner för städning av större ytor.

 

Vänta med investeringarna

En annan fördel med att starta en städfirma är att du knappt behöver göra några investeringar alls, förrän du faktiskt fått ett uppdrag. Att köpa in utrustning innan du har fått din första kund behövs helt enkelt inte. Om du ska spendera några större summor pengar på städfirmor innan din första kund – bör dessa pengar spenderas på marknadsföring, i syfte att faktiskt få uppdragen.

 

Exempel på utrustning

Vilken utrustning du behöver köpa in beror på vilket typ av uppdrag du får. Handlar det om hemstädning kanske du inte behöver göra några inköp alls, eftersom kunden kan vilja att du använder just deras rengöringsmedel.

 

Exempel på vad som kan köpas in till din städfirma är följande (gäller olika typer av uppdrag).

 

 • Dammsugare
 • Trasor
 • Pappershanddukar
 • Toalettborste
 • Borste
 • Mopp med hink
 • Skyltar som varnar om att golvet är halt
 • Förlängningskablar
 • Fönsterputs
 • Putsmedel för olika material
 • Dammvippa
 • En lämplig väska eller vagn för att transportera utrustningen.

 

 

Var bör medlen inhandlas?

I de allra flesta större livsmedelsaffärer finns ett välsorterat utbud för städprylar. Här kan du säkerligen hitta mycket av det du behöver för din städfirma. En fördel kan vara att det är lite billigare här. Nackdelen kan vara att det är svårt att hitta mer nischade produkter. Dessutom lönar det sig i längden att köpa medel och utrustning som verkligen håller hög kvalitet. Dessa kan hittas hos lite smalare, och ofta mindre, butiker.

Posted on

Hur du gör för att undvika oseriösa flyttfirmor

När man skall flytta har man till att börja med två val; att göra det helt själv och samordna hela flytten, ta hand om förberedelser, hyra skåpbil och dra ihop ett gäng goa gubbar som hjälper till. Eller så väljer man att låta professionella flyttfirmor sköta själva flytten så har man bara förberedelser och uppackning att tänka på. Det är i min mening bra mycket skönare att ha att göra med flyttfirmor än att sköta hela grejen på egen hand – visst kostar det lite mer att ha lyxen att slippa bära på alla saker. Man får själv se vad som är mest relevant för sig, men eftersom den här artikeln är i huvudsak fokuserad på hur man väljer rätt bland flyttfirmor så antar jag att du, som jag föredrar att få det gjort för dig.

Vad som kännetecknar en oseriös flyttfirma

Några saker man bör vara uppmärksam på är; om ens flyttfirma har F-skattsedel i Sverige eller inte. Det finns många som bara hoppar in i branschen som deras flyttfirmors konkurrenter för att göra lite snabba svarta pengar, och sådana flyttfirmor vill man inte ha att göra med då det inte finns någon kvalitetssäkring eller någon garanti för att dem dyker upp vid rätt tid och utför arbetet som överenskommet. Ett annat kännetecken är att en oseriös firma ofta vill ha kontant betalt. Om något av dessa kännetecken finns hos firman – var vaksam.

Flyttfirmor man kan lita på

Har alltid F-skattsedel, försäkringar och garantier – många är med i SMF, svenska möbeltransportörers förbund och för att få vara med där behöver firman uppfylla vissa krav vilket kan vara skönt att veta att dem gör som kund. Seriösa flyttfirmor har oftast funktionella hemsidor där man kan läsa lite om firman, vilka villkor som gäller och vad dem erbjuder.

Det är inte billigare att anlita en firma svart

Man kanske tror att man kommer komma undan billigare om man chansar på en oseriös firma men så är oftast inte fallet. Det innebär att man försakar försäkringar och annat som verkligen är värda sin kostnad – och eftersom man kan dra av 30 % på arbetskostnaden när man anlitar dem vitt så brukar det inte bli särskilt mycket billigare att anlita en firma svart, det enda som händer är att firman tjänar mer pengar.

Posted on

Krymp ditt bohag innan du börjar packa

Det finns vissa tillfällen då du kan behöva flytta plötsligt, vilket förstås försvårar planeringsarbetet inför flytten. De flesta av oss har dock veckor, om inte månader, på oss att förbereda oss för den stora flyttdagen. Denna tid bör du förvalta klokt genom att rensa ut gamla kläder, böcker och andra delar av ditt bohag, samt i förväg gå igenom gamla brev och pappersdokument. Färre saker att flytta innebär dessutom att det blir billigare att anlita en flyttfirma och att flytten kan genomföras lite snabbare.

Det kan till en början kännas som en stor och skrämmande uppgift att minska storleken på ditt bohag. Genom att gå igenom en viss typ av föremål åt gången istället för hela rummet, kan arbetet dock kännas lite enklare och mer hanterbart. Skapa ett schema för uppgiften och håll dig till det. På flyttdagen kommer du har betydligt färre kartonger att bära samt färre föremål att packa upp på ditt nya ställe.

Hjälp din flyttfirma och dig själv – märk alla dina saker

Det är tillräckligt svårt som det är att försöka hitta någonting i havet av flyttkartonger. Bespara dig därför onödig frustration genom att ta fram ett märkningssystem som gör det tydligt i vilka rum i din nya bostad som de olika kartongerna ska placeras. Oavsett om du väljer att köpa en etikettmaskin med färdiga etiketter eller skapar egna sådana av en flyttfirma i stockholmslän, bör du räkna med att det kommer krävas cirka 100 etiketter per rum. Detta för flyttfirmor då du bör märka kartongerna på alla fyra sidor samt på ovansidan. Denna märkning underlättar även för din flyttfirma, som med hjälp av etiketterna får reda på vilka saker som hör hemma var.

Om du har barn som är oroliga för att deras favoritsaker ska gå förlorade i samband med flytten, kan du låta dem välja ut en egen tejp med ett unikt mönster som de kan använda för att märka sina viktigaste kartonger. På så sätt kommer även de yngsta barnen enkelt kunna hitta sina saker i röran.